Γιατί η δύναμή σου είσαι εσύ!!

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2271041990 ή μέσω email herculesofchios@gmail.com.

Όροι διαγωνισμού

logo
image
Κατηγορία : Όροι διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού Hercules

1) Το γυμναστήριο Hercules Athletic and Fitness Center διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί σε έναν τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο.

2) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 17/9/2016 έως τις 01/10/2016 (12:00), όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να μπουν στο Facebook Fan Page τουHercules Athletic & Fitness Center και να κάνουν Like στη σελίδα και Share την ανάρτηση για το διαγωνισμό, ώστε να μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία ετήσια συνδρομή αξίας διακοσίων πενήντα(250) ευρώ.

3)Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της πλατφόρμας randomizer.org, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην reception του γυμναστηρίου, Φαβιέρου 4, Χίος, στις 01/10/2016 (20:30). Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί 1 νικητής που θα κερδίσει το δώρο του διαγωνισμού.

4) Ο νικητής του διαγωνισμού θα μπορεί να κάνει χρήση του δώρου του άπαξ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2016. Η συνεννόηση για το δώρο θα γίνει δια ζώσης στο γυμναστήριο Hercules Gym και αφού έχει προηγηθεί αποστολή μηνύματος στη σελίδα της επιχείρησης στο Facebook από τον νικητή.

5)Η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης στη σελίδα τουHercules Athletic & Fitness Center στο Facebook στις 01/10/2016 (21:00). Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

6) Κατά την κλήρωση δεν θα αναδειχθεί αριθμός αναπληρωματικών νικητών. Ο νικητής που δεν θα κάνει χρήση εγκαίρως του δώρου του ακυρώνεται αυτόματα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δεν δικαιούται πλέον το κληρωθέν δώρο. Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 31/10/2016, το δώρο δεν απονέμεται σε κανέναν.

7) Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της σελίδας του Hercules Gym  είναι η εξασφάλιση για το νικητή του δώρου που κέρδισε.

8) Η σελίδα του Hercules Gym δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στη σελίδα τουHercules Athletic & Fitness Center στο Facebook. Διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική τους κρίση, να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

9)Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην σελίδα του Hercules Athletic & Fitness Center στο Facebook, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει ο Διοργανωτής, ο οποίος και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες, οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό.

10)Ο Διοργανωτής διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης των επάθλων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.

11)Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου.

12)Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης : 17/09/2016
 
Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε
*Απαραίτητα πεδία

*Το όνομά σας
*Σχόλιο
 
captcha
* Συμπληρώστε τον κωδικό ταυτοποίησης
επιστροφή